manuals:ubuntu

Ubuntu

Snap je dost beden package manager, ubuntu ga uporablja za chromium namestitev.

Lahko pa ga namestimo tudi takole:

sudo apt remove --purge snapd
sudo add-apt-repository ppa:saiarcot895/chromium-beta
sudo apt-get update
sudo apt install chromium-browser

Snap je dost beden package manager, ubuntu od verzije 22.04 dalje uporablja tudi za firefox namestitev.

Lahko pa ga namestimo tudi takole:

sudo apt remove --purge snapd
sudo apt-mark hold snapd
sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa
echo '
Package: *
Pin: release o=LP-PPA-mozillateam
Pin-Priority: 1001
' | sudo tee /etc/apt/preferences.d/mozilla-firefox
sudo apt-get update
sudo apt install firefox-esr
sudo apt install pipewire-audio-client-libraries libspa-0.2-bluetooth libspa-0.2-jack
sudo apt install wireplumber pipewire-media-session-
sudo cp /usr/share/doc/pipewire/examples/alsa.conf.d/99-pipewire-default.conf /etc/alsa/conf.d/
sudo cp /usr/share/doc/pipewire/examples/ld.so.conf.d/pipewire-jack-*.conf /etc/ld.so.conf.d/
sudo ldconfig
sudo apt remove pulseaudio-module-bluetooth
systemctl --user --now enable wireplumber.service

V MATE inštalaciji je bug s prevodom, ki zjebe ikone kategorij v meniju. Tole popravi:

sudo sed -i '/Icon\[/d' /usr/share/mate/desktop-directories/*.directory
sudo sed -i '/Icon\[/d' /usr/share/applications/*.desktop
sudo update-desktop-database

Avtor(ji)

To stran so spreminjali:

Jurij (jurijp)
  • manuals/ubuntu.txt
  • Zadnja sprememba: 30. 08. 2023 01:30
  • uporabnika Jurij