manuals:uporaba-megle

Uporaba megle

Megla je osnovno radijsko orodje in ogrodje. V osnovi je platforma za izmenjavo in organizacijo datotek. Uporabljamo jo za organizacijo in izvedbo oddaj v vseh korakih priprave.

  • Več o Megli in tehnična navodila za uporabo.

Do megle dostopamo tako, da v iskalnik vpišemo megla.radiostudent.si. Vanjo se vpišemo z uporabniškim imenom in geslom, ki smo ga pridobili ob sprejetju v redakcijo.

Za delo sodelavcev na radiu so najpomembnejše naslednje mape, navedene na meglini začetni strani: Produkcija, Broadcast, Arhiv svež, Digiteka, Terminci in Imenik aktivnih sodelavcev. Vsaka redakcija in služba ima na megli tudi interno mapo. V nadaljevanju bomo podali osnovni oris namena in rabe vsake izmed omenjenih map.

V mapo Produkcija nalagamo izjave in drug zvočni material, ki ga je potrebno zavoljo kvalitete pred etriranjem zvočno obdelati. Sem spadajo izjave, izseki iz predstav, novinarskih konferenc, seminarjev, ipd. ter drugi zvočni posnetki, ki niso glasbene podlage. Vsebinsko jih pripravimo in izrežemo sami (z Audacityjem ali katerimkoli drugim urejevalnikom zvočnih posnetkov), zvočno pa jih uredi Tehniška služba.

Posnetke pravilno poimenujemo: LetoMesecDan-redakcija-ImeSogovornika. Ker imamo po navadi več izjav istega avtorja poleg zapišemo še zaporedno številko, kot prikazuje spodnji primer.

1988531-rkhv-Jansa1, 1988531-rkhv-Jansa2, itn. 

Izjave naložimo v mapo z datumom, ko bodo obdelane oziroma - znotraj te mape - v podmapo z naslovom vrste oddaje. Na primer:

megla/produkcija/1988-5-31/Kulturne novice. 

Pri izjavah pazimo, da so naložene v mp3 formatu s kvaliteto 320kpbs ali v formatu WAV in s kvaliteto 16bit. Že ob snemanju moramo biti pozorni, da na posnetku ni pretiranega hrupa in da so besede naših sogovornikov jasno slišne.

Ko v podmapo naložimo vse izjave, obvestimo tehnike na RŠ chatu v sobi Produkcija. Napišemo ime oddaje in število izjav, kot prikazuje spodnji primer.

2 izjavi za Kulturne novice sta na megli.

V večini primerov jih moramo obvestiti do začetka dela produkcije na tisti dan - med 12.00 in 13.00 - oziroma najkasneje do ure, ko se delo produkcije zaključi - vsak dan do 17.00. (Glej tudi: Navodila za radijsko delo ) Izjema za to pravilo so oddaje, ki so v etru pred ali kmalu po začetku dela produkcije (Na primer: Svaštarnica ali Dnevni termin RKHV ob 13.30). V takem primeru morajo biti izjave pripravljene za obdelavo dan prej.

V primerih snemanja daljših oddaj bomo v mapi Produkcija in nadalje v mapi datuma snemanja oddaje naredili novo podmapo z imenom oddaje in vanjo vstavili vse kar potrebujemo za snemanje, torej urejeno in lektorirano besedilo, izjave, glasbene podlage in morebitne druge zvočne posnetke.

V mapo Broadcast https://megla.radiostudent.si/f/2947273 nalagamo pripravljeno vsebino za izvedbo v živo. Torej pri oddajah kot so Kulturne novice, Kulturni offsajd, Dnevni termin in RKHV intervju. V mapi poiščemo podmapo z datumom etriranja in znotraj te mape podmapo z imenom oddaje (mape za Kulturne novice so ustvarjene vnaprej, saj so Kulturne novice na sporedu vsak dan delovnega tedna, medtem ko moramo mapo za Dnevni termin - recimo Kosilo nekega molja, Kinobar, Humanistiko, Fine umetnosti itd. - in RKHV intervju ustvariti sami. V to, tako rekoč, podpodmapo naložimo urejeno in lektorirano besedilo skupaj z glasbeno podlago oziroma podlagami, v kolikor jih imamo več. Kulturne novice in Kulturni offsajd glasbene podlage nujno ne potrebujeta, prav tako pa glasbenih podlag, ki jih nameravamo uporabiti v prispevku, ne nalagamo v Produkcijo, saj ne potrebujejo zvočne obdelave. Pri le-teh moramo zgolj paziti, da so na meglo naložene v mp3 formatu in da je njihova kvaliteta 320kpbs oziroma 'insane'.

Ko v mapo Broadcast naložimo urejeno in lektorirano besedilo ter glasbeno podlago, o tem pa obvezno obvestimo špikerje oziroma broadcast. To naredimo tako, da na RŠ chatu v sobi Na programu napišemo, da je vse potrebno na megli, kot prikazuje spodnji primer.

Na primer: "tekst za današnje Kosilo nekega molja in tri podlage so na megli"

V tej mapi https://megla.radiostudent.si/f/4157507 najdemo posnetek programa, kakor se je oddajal v etru, urejen po datumu, dnevu in uri etriranja. Pri Kulturnih novicah, kjer je pomembno, da posnetek naložimo na spletno stran takoj po etriranju, si iz mape Arhiv svež prenesemo datoteko radiostudent-program. Pri drugih oddajah, kjer ni tako nujno (čeprav je zaželeno), da se posnetek oddaje naloži takoj po etriranju, pa si prenesemo eno izmed datotek, ki so nanizane pod datoteko radiostudent-program. Te datoteke nastajajo vsako uro in potemtakem vsebujejo zadnjo uro programa. Če torej iščemo posnetek Dnevnega termina, ki je bil v etru ob 13.30, si prenesemo datoteko, katere zadnje šestmestno število se začne s 13. Če iščemo posnetek offsajda, ki je bil v etru ob 17.00 pa datoteko, katere šestmestno število na koncu se začne s 17 itn.

Mapa Digiteka https://megla.radiostudent.si/f/4157505 je radijska digitalna fonoteka. V njej se nahaja glasba, ki jo lahko uporabite kot podlago za svoje prispevke. Sodelavci in sodelavke se sicer pogosteje poslužujemo podlag, ki jih sami najdejo na internetu, pri čemer je - če ponovimo - potrebno paziti na format (torej mp3) in kvaliteto ('insane' oziroma 320kpbs - WAV pri tem ne pride v poštev). Podlage, ki jih sami dobimo na internetu smo - preden jih naložimo na meglo - dolžni sami spremeniti v omenjeni mp3 format, s pomočjo converterjev, ki so dostopni na internetu. Ko jih naložimo na meglo, moramo preveriti, če se podlage normalno predvajajo. V zvezi s podlagami spodbujamo tudi uporabo fizične Fonoteke na radiu, ki se nahaja v 7. nadstropju in kjer se lahko po predhodnem dogovoru zglasimo ter s pomočjo tamkajšnjega sodelavca najdemo podlago, ki bi jo radi uporabili.

V mapi Terminci https://megla.radiostudent.si/f/88997 se nahajajo tedenski razporedi špikerjev, tehnikov in dežurnih lektorjev, ki jih vsak teden v ponedeljek pripravi vodja izvedbe programa. V kolikor pripravljate daljšo oddajo, ki se snema nekaj dni pred etriranjem (npr. Objekt meseca, Odprti termin, Tu pa tam, Destilator itd.), se morate najkasneje do začetka tedna, ko se oddaja snema, z vodjo izvedbe programa dogovoriti, koliko špikerjev in kakšne glasove potrebujete. Glej spodnji primer - z rdečo barvo sta označena datum in ura snemanja oziroma produkcije, s svetlomodro ime oddaje, z zeleno tehnik, ki bo na snemanju tehniciral, z oranžno špikerji, ki bodo na snemanju brali in z roza avtor oddaje.

V njem so zbrani kontakti vseh aktivnih, pa tudi nekoliko manj aktivnih sodelavcev radia. https://megla.radiostudent.si/f/3426871 Ta imenik je pomemben predvsem zato, ker večina sodelavcev ne uporablja službenega maila, zato je - v kolikor jih potrebujemo - boljše kontaktirati na osebni mail oziroma telefonsko številko.

  1. RKHV

Mapa RKHV https://megla.radiostudent.si/f/2911186 je interna mapa kulturne redakcije. V njej so zbrani zapisniki sestankov, tedenska napoved programa, mesečne tabele za Kulturne novice, posnetki vajeniških predavanj itd. Pomembno je, da po tem, ko se z urednikom dogovorite za datum vaše oddaje, v napovedi programa vselej preverite, če se zapisani datum sklada z dogovorjenim, s čimer se izognemo morebitnim napakam in nesporazumom pri vnašanju oziroma dogovarjanju terminov.

Avtor(ji)

To stran so spreminjali:

Marko (markos) Vid (vidb)
  • manuals/uporaba-megle.txt
  • Zadnja sprememba: 03. 11. 2021 19:09
  • uporabnika Vid